mai 2017

denkanstoß

wia da bankräuba
mit da pistoin umadumgfuchtlt hod
und gschrian hod
göd oda leben
do hod da bankbeaumte nua gsogt
heans
des übaleg i ma a scho
de gaunze zeit